Verantwortlicher: Corporate Law Clinic e.V.

vertretungsberechtigter Vorstand: Julian Zaudig, Benedikt Hülsmann

Kontakt: info@corplawclinic.de

Vereinsregister: VR 18501 beim AG Köln